Slide Down Box Menu with jQuery and CSS3

Welcome to the website of the Hungarian Section of the Combustion Institute!

The MÉB TDK Award of the Hungarian Section of the Combustion Institute

The Hungarian Section of the Combustion Institute founded a student prize in 2015, called MÉB TDK award. It is awarded in every January.
For the prize students can apply who already presented their TDK work in a local university conference.

The topic of the TDK work should be connected to the following fields: combustion science, combustion technology or combustion chemistry.

The application must be sent to the MEB@combustioninstitute.hu email address of the Hungarian Section of the Combustion Institute. The application must contain the original TDK work in pdf format, and a signed application including the contact information of the applicant and the supervisor. We suggest to submit the written reviews of the TDK work, too.

The submission deadline of the application is 31/12.

The winners will get a one time monetary reward:
gold prize: 60.000 HUF
silver prize: 40.000 HUF
bronze prize: 20.000 HUF

If the TDK work has more than one author the prize is splitted among them.
The applications are evaluated by the directing commetee of the Section. The direction commetee reserves the right to give more than one prize at one level or not to award any of the levels.


Winners in 2024

Gold prize:

Tóth Csenge Emese: Hulladék gumiabroncsok pirolízise során alkalmazott természetes eredetű adalékanyagok hatásának vizsgálata, különös tekintettel a kén megoszlására (ME, Nagy Gábor)


Silver prize:

Papp Dániel: Hidrogén földgázhoz történő bekeverési arányának vizsgálata perdületes égőben (BME, Sztankó Krisztián Endre)A MÉB TDK-díját 2023-ben elnyert hallgatók

Arany fokozat:

Hirják Árpád Botond: Helyettesítő modell-tüzelőanyag alkalmazhatóságának értékelése PIV mérések alapján (BME, Csemány Dávid)

Kardos Réka Anna: Levegő segédközeges porlasztó permetképének vizsgálata reaktív környezetben (BME, Józsa Viktor)

Varga Dániel: Vízi növények biogáz alapanyagként történő hasznosításának vizsgálata (ME, Nagy Gábor)Winners in 2022

Gold prize:

Gyöngyösi Márton: Tüzelésmodellek értékelése ammónia esetén (BME, Füzesi Dániel)

Kardos Réka Anna: Folyékony tüzelőanyagok párolgásának vizsgálata Fázis Doppler Anemométer segítségével (BME, Józsa Viktor)

Rácz Erika: Levegő-segédközeges porlasztóval képzett permet sebességképének értékelése dimenziótlan számokkal és statisztikai módszerekkel (BME, Józsa Viktor)

Szanthoffer András: The Combustion Chemistry of Syngas/NOx Gas Mixtures (ELTE, Turányi Tamás, Zsély István Gyula)


Silver prize:

Borsó Janka: Laboratóriumi kerozinégetési kísérletek számítógépes szimulációja (ELTE, Turányi Tamás)

Takács Péter: Nemgömbi geometriájú tüzelőanyagszemcsék fluidizációs karakterisztikára gyakorolt hatása (BME, Szücs Botond)

Tóth Csenge Emese: Hulladékká vált gumiabroncsok pirolízisének energetikai és környezetvédelmi célú elemzése (ME, Nagy Gábor)


Bronze prize:

Kovács Csongor: Depóniagáz-üzemű gázmotorok hulladékhő hasznosításának vizsgálata veszélyes iszapszerű hulladékok szárítására (BME, Szabó Zádor, Szücs Botond)

Kovács Csongor: Zuglói Fűtőerőművi gázmotorok önfogyasztás csökkentésének vizsgálata (BME, Szabó Zádor, Szücs Botond)

Nagy Bence Balázs: Perdítőelemek vizsgálata numerikus szimuláció segítségével (BME, Füzesi Dániel)Winners in 2021

Gold prize:

Búzás Bettina és Tóth Judit: Műanyag hulladékok égési tulajdonságainak vizsgálata (ME, Póliska Csaba, Mentes Dóra, Kovács Árpád)

Rácz Erika: Levegő segédközeges porlasztás légsebességének meghatáro-zása a permetben (BME, Józsa Viktor)

Vámos János: Helyettesítő tüzelőanyag összetételének optimalizációja égőtéri szimulációs vizsgálatokhoz (BME, Csamány Dávid)

Veres-Ravai Ákos: Nitrogén-monoxid átalakulásait szénhidro-gének jelenlétében leíró reakciómechaniz-musok vizsgálata (ELTE, Turányi Tamás, Zsély István Gyula)


Silver prize:

Pitlik Marcell: Térfogati égés optikai vizsgálata és mesterséges intelligencia alapú elemzése (BME, Józsa Viktor, Nagy Balázs Vince)Winners in 2020

Gold prize:

Füzesi Dániel: Perdítőelemek égésre gyakorolt hatásának modellezése egy szegény keverékkel üzemelő perdületes égő esetén (BME, Józsa Viktor)

Kecsmár Gergő: Műanyag hulladék keverékek pirolízise folyékony üzemanyagok előállítása céljából (ME, Dobó Zsolt)


Silver prize:

Takács Péter: Háztartási hulladék termikus hasznosítása fluidizációs technológiával (BME, Szücs Botond)Winners in 2019

Gold prize:

Kovács Márton: Elemi reakciók sebességi együtthatóinak meghatározása H2/O2/NOx égési rendszerek mérési adatai alapján (ELTE, Turányi Tamás)


Silver prize:

Bolla Martin: Butanolégési mechanizmusok reakciókinetikai és termodinamikai vizsgálata (ELTE, Zsély István)

Csorba Benjámin: Tömegeffektusok elméleti vizsgálata a CH3 + HBr → CH4 + Br reakció mikroszkopikus mechanizmusának felderítésére (MTA TTK, Lendvai György)

Füzesi Dániel: Perdítoelem kialakítások égésre gyakorolt hatásának elemzése (BME, Józsa Viktor)

Jakab Zsófia: Műanyag hulladékok pirolízise folyékony tüzelőanyagok előállítása céljából (Miskolci Egyetem, Dobó Zsolt)

Szanthoffer András György: Nitrogénvegyületek égéskémiája szintézisgáz égése során (ELTE, Turányi Tamás és Zsély István)


Bronze prize:

Molnár Kristóf, Szabó Viktória: Elektromos járművek tűzbiztonságának vizsgálata (Óbudai Egyetem, Nagy Rudolf)

Sebe Emese: Kommunális hulladékból származó biofrakció és RDF pirolízisének vizsgálata laboratóriumi körülmények között (Miskolci Egyetem, Kállay András Arnold)

Schuszter Henrik: Metán nitrogén-oxid katalízissel gyorsított oxidációjának vizsgálata (ELTE, Turányi Tamás és Zsély István)

Veres-Ravai Ákos: Nitrogén-monoxid átalakulásait metán és etán jelenlétében leíró reakciómechanizmusok vizsgálata (ELTE, Turányi Tamás és Zsély István)Winners in 2018

Gold prize:

Góger Szabolcs: A HBr + OH → H2O + Br reakció sebességének meghatározása elméleti módszerekkel (Pannon Egyetem, Lendvay György)

Novotni Gergely: Perdületes dízelolaj láng akusztikai karakterisztikájának vizsgálata (BME, Józsa Viktor)


Silver prize:

Hidegh Gyöngyvér: Előkeveréses égő lángemissziós spektrometriai diagnosztikája (BME, Józsa Viktor)

Mentes Dóra: Nemesített energiafűz fajták tüzeléstechnikai jellemzőinek vizsgálata (Miskolci Egyetem, Szemmelveisz Tamásné és Palotás Árpád)


Bronze prize:

Virágh Eszter: Hőmérséklet-változtatással irányított reakciókinetikai egyenletek erős elérhetőségének vizsgálata (BME, Kiss Bálint, Drexler Dániel András, Tóth János)Winners in 2017

Gold prize:

Csemány Dávid Béla: Tüzelőanyag cseppek előkeveréses égőben történő párolgásának modellezése konvektív hőátadás és hősugárzás figyelembevételével (BME, Józsa Viktor)

Kovács Márton: Hidrogén és nitrogén-oxidok égési rendszerekben való kölcsönhatását leíró reakciómechanizmusok vizsgálata (ELTE, Turányi Tamás és Varga Tamás)

Parragh Dávid Máté: Koromszemcse 3D rekonstrukciója (Miskolci Egyetem, Tóth Pál)

Szücs Botond: SRF szemcsék vertikális elhelyezkedése fluid ágyban (BME, Szentannai Pál)


Bronze prize:

Hidegh Gyöngyvér: Diffúzorok alkalmazásának hatása előkeveréses égők károsanyag kibocsátására (BME, Józsa Viktor)

Novotni Gergely István: Lángstabilitás akusztikai vizsgálata (BME, Józsa Viktor)


Silver prize was not issued.


Winners in 2016

Gold prize:

Aczél Márton: Másodlagos pirolízis termékek viselkedésének vizsgálata oxiszén-tüzelés esetében

Balogh Nándor: Mikro-gázturbina tüzelőterének numerikus szimulációjaSilver prize:

Hidegh Gyöngyvér: Előkeveréses égő stabilitási és spektrometriai vizsgálata

Kecső Lajos: Ételmaradék és fa közös katalitikus pirolízisének vizsgálata

Szücs Botond: Hideg fluidizációs berendezés fejlesztése tüzelőanyag eloszlási vizsgálatokraBronze prize:

Csordás Bernadett: Szilárd tüzelésű kazán felügyeleti rendszerének alapjai

Virágh Eszter: Kémiai reakciók irányíthatóságának vizsgálata

Váltás magyar nyelvre